Informacja

Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu wykonują badanie potrzeb z zakresu publicznego transportu zbiorowego wśród mieszkańców Powiatu Suskiego w celu opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Suskiego.

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie do opracowania wyżej wymienionego planu.

Informujemy ponadto, że ankieterzy nie zbierają i nie przetwarzają danych osobowych.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety kliknij przycisk poniżej.

Skip to content